top of page
Private_2x.png
Reputacija Private

Ką APIE JUS GALVOJA VISUOMENĖ?

Valdomos reputacijos kuriama vertė gali nulemti iki trečdalio įmonės sėkmės, o nevaldoma gali paveikti ir nesėkmes: klientų praradimą, pasitikėjimo trūkumą, priešinimąsi pokyčiams, sprendimų vilkinimą, finansinius nuostolius, krizes ir kitus nepageidaujamus dalykus. Įmonės reputacija matuojama reputacijos indeksu, apskaičiuotu išanalizavus organizacijos ir respondentų emocinį santykį. Indeksas išreiškiamas skalėje nuo -100 iki 100. Pasirenkant reputacijai kritiškai svarbius įmonių veiklos matavimo atributus, naudojamasi tarptautiniu mastu taikomų reputacijos tyrimų metodikomis ir sukaupta tyrėjų patirtimi. 

Tik puikią reputaciją ir aukštą pasitikėjimo lygį turinti įmonė gali: 

patrauklumas_2x.png

tapti dar patrauklesne klientams ir numatyti galimybę palaikyti aukštesnę kainą

uzkariavimas_2x.png

užsitikrinti užimamos rinkos dalį ir planuoti jos augimą

lojalumas_2x.png

užtikrinti klientų grįžimą, glaudžių santykių palaikymą ir lojalumą

Ar norite patys valdyti savo reputaciją ar leisite tai daryti kitiems?

įmonių veiklos matavimo atributai
grafikas_1_2x.png

REZULTATAI – augimo perspektyvos ir nauda šalies ekonomikai

PRODUKTAI IR PASLAUGOS – kokybė, kainodara ir dėmesys vartotojų poreikiams

VALDYMAS – verslo elgsena, sąžiningumas

INOVACIJOS – gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių ir siūlyti naujoves

LYDERYSTĖ – verslo valdymo praktika, stipri vadovų komanda

DARBO APLINKA – sąžiningi atlyginimai, rūpestis darbuotojais

PILIETIŠKUMAS – įsitraukimas į socialines veiklas ir aplinkosaugą

ESG

Environment, Social, Governance

2022 m. pirmą kartą atliekant tyrimą sieksime pamatuoti ir respondentų nuomonę apie įmonių ir institucijų veiklą siekiant tvaraus išteklių naudojimo, pagarbaus santykio su darbuotojais, aplinka bei atsakingo sprendimų priėmimo.

ATLIEKAME UNIKALIĄ TIKSLINIŲ GRUPIŲ ATRANKĄ

Atlikdami tyrimą ypatingai daug dėmesio skiriame respondentų atrankai. Kiekvienais metais iš naujo įvertiname respondentų sąrašus ir, įvertinę metų eigoje įvykusius pokyčius, juos pildome ir aktualizuojame.

visuomene_2x.png
VISUOMENĖ 

18-74 metų amžiaus šalies gyventojai 

Atrenkami pagal gyvenvietės, amžiaus, lyties ir išsilavinimo kriterijus taip, kad jos atitiktų realų tikslų Lietuvos gyventojų demografijos paveikslą tiriamais metais.

 

1000 respondentų 
decision_2x.png
SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI

Skirtingų sektorių atstovai, turintys sprendimų priėmimo galią.

Į apklausiamųjų sąrašą pagal nustatytas proporcijas įtraukiame didžiausių Lietuvos įmonių vadovus, viešojo sektoriaus institucijų aukščiausio vadovus, politikus, verslo organizacijų arba asociacijų lyderius, žiniasklaidos įmonių savininkus, ambasadorius.

bent 100 respondentų 
influece_2x.png
NUOMONĖS LYDERIAI 

Skirtingų sektorių atstovai, kurie vienu ar kitu būdu gali formuoti visuomenės nuomones. 

Atrenkame įvairių sričių ekspertus, nuomonės formuotojus, tinklaraštininkus, žurnalistus, socialinių judėjimų, NVO atstovus, reguliuojančių (valstybinių) institucijų antro lygio vadovus, verslo atstovus, rinkodaros specialistus.

bent 200 respondentų 
footeris_2x.png

TIRIAMOS PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOS 

Kasmet iš naujo analizuojame tyrime dalyvaujančias įmones. Atsižvelgiame į atitinkamų bendrovių sektorių aktualumą, pokyčius rinkoje ir atrenkame Top 20-40 įmonių, kurios išsiskiria pagal vieną ar kelis iš šių kriterijų:

PAJAMAS 
PELNĄ 
DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 
REKLAMĄ 

Įtraukdami įmones į tiriamųjų sąrašą, užtikriname, jog jas būtų galima lyginti tarpusavyje. Mūsų tikslas taip pat yra atrasti organizacijoms ir jų atstovaujamam sektoriui reikšmingas įžvalgas.

DETALIOJI ĮMONĖS REPUTACIJOS ATASKAITA

Įmonė, siekdama į savo reputaciją pažvelgti nuodugniau, turi galimybę užsakyti detaliąją tyrimo ataskaitą, kurioje pateiksime įmonės reputacijos indekso ir svarbių atributų analizę.

Ataskaitoje pateikiame: 

detalią sektoriaus analizę

įmonės palyginimą su konkurentais ir sektoriaus vidurkiu 

reputacijos indekso pokyčius

kritiškiausius reputacijos trūkumus ir svarbiausias stiprybes

atributų vertinimą
ir pokyčius

rekomendacijas
įmonės reputacijos valdymui

Susisiekime, jei norėtumėte aptarti galimybę dalyvauti tyrime ir sužinoti, kokie veiksmai yra reikalingi jūsų įmonės reputacijos gerinimui

2023 m. NUGALĖTOJAI 
RT_KV_FB post Camelia-100.jpeg
RT_KV_FB post Telia-100.jpeg
RT_KV_FB post Thermo Fisher-100.jpeg
RT_KV_FB post Nord Security-100.jpeg

Trumposios ataskaitos (Ataskaitos susipažinimui) 

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017/ 2016 
bottom of page