top of page
Public_2x.png
Reputacija Private

KĄ APIE JUS GALVOJA VISUOMENĖ?

Valdomos reputacijos kuriama vertė gali nulemti iki trečdalio institucijos ar viešojo sektoriaus organizacijos sėkmės, o nevaldoma gali veikti  nesėkmes: pasitikėjimo trūkumą, priešinimąsi pokyčiams, sprendimų vilkinimą, finansinius nuostolius, krizes ir kitus nepageidaujamus dalykus. Institucijos reputacija matuojama reputacijos indeksu, apskaičiuotu išanalizavus jos ir respondentų emocinį santykį.  Indeksas išreiškiamas skalėje nuo -100 iki 100. Pasirenkant reputacijai kritiškai svarbius institucijų veiklos matavimo atributus, naudojamasi tarptautiniu mastu taikomų reputacijos tyrimų metodikomis ir sukaupta tyrėjų patirtimi.

Tik puikią reputaciją ir aukštą pasitikėjimą turinti institucija gali: 

isitraukimas_2x.png

didinti visuomenės įsitraukimą į šalyje vykstančius procesus

pokyciia_2x.png

paskatinti visuomenės įpročių keitimąsi

atsparumas_2x.png

didinti atsparumą nesėkmėms ir krizėms

Ar norite patys valdyti savo reputaciją ar leisite tai daryti kitiems?

institucijų veiklos matavimo atributai
grafikas_1_2x.png

REZULTATAI – pasiekti veiklos tikslai, jų orientavimas į pažangos kūrimą 

PRODUKTAI IR PASLAUGOS produktų ir paslaugų kokybė, atsižvelgiant į vartotojų patirtį ir organizacijos poziciją 

VALDYMAS – veiklos etika, sąžiningumas ir atvirumas 

INOVACIJOS – adaptyvus prisitaikymas prie aplinkos pokyčių ir pažanga diegiant inovacijas

LYDERYSTĖ – vadovavimo organizacijai efektyvumas ir į ateitį orientuotas požiūris

DARBO APLINKA – rūpinimasis palankia darbo aplinka ir sąžiningas atlikto darbo įvertinimas

PILIETIŠKUMAS – teigiamo pokyčio visuomenės gyvenime kūrimas ir atsakingas požiūris į aplinkos išsaugojimą

fonas2_2x.png

ESG

Environment, Social, Governance

2022 m. pirmą kartą atliekant tyrimą sieksime pamatuoti ir respondentų nuomonę apie įmonių ir institucijų veiklą, siekiant tvaraus išteklių naudojimo, pagarbaus santykio su darbuotojais, aplinka bei atsakingo sprendimų priėmimo.

ATLIEKAME UNIKALIĄ TIKSLINIŲ GRUPIŲ ATRANKĄ

Atlikdami tyrimą ypatingai daug dėmesio skiriame respondentų atrankai. Kiekvienais metais iš naujo įvertiname respondentų sąrašus ir, įvertinę metų eigoje įvykusius pokyčius, juos pildome ir aktualizuojame.

visuom_2x.png
VISUOMENĖ 

18-74 metų amžiaus šalies gyventojai 

Atrenkami pagal gyvenvietės, amžiaus, lyties ir išsilavinimo kriterijus taip kad atitiktų tikslų Lietuvos gyventojų demografijos paveikslą tiriamais metais.

 

1000 respondentų 
spredn_2x.png
SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAI

Skirtingų sektorių atstovai, turintys sprendimų priėmimo galią. Į apklausiamųjų sąrašą pagal nustatytas proporcijas įtraukiame didžiausių Lietuvos įmonių vadovus, viešojo sektoriaus institucijų aukščiausio lygio vadovus, politikus, verslo organizacijų arba asociacijų lyderius, žiniasklaidos įmonių savininkus, ambasadorius, viešojo sektoriaus ekspertus.

bent 100 respondentų 
inf_2x.png
NUOMONIŲ LYDERIAI 

Skirtingų sektorių atstovai, kurie vienu ar kitu būdu gali formuoti visuomenės nuomones. Atrenkame įvairių sričių ekspertus, nuomonės formuotojus, tinklaraštininkus, žurnalistus, socialinių judėjimų, NVO atstovus, reguliuojančių (valstybinių) institucijų antro lygio vadovus, verslo atstovus , rinkodaros specialistus, viešojo sektoriaus ekspertus. 

bent 200 respondentų 

TIRIAMOS PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOS 

Reputacija tampa kritinė, siekiant pasitikėjimo viešuoju sektoriumi, tad ir mes kasmet peržvelgiame tyrimo apimtį ir į jį įtraukiame vis daugiau viešojo sektoriaus institucijų, atitinkančių vieną ar kelis kriterijų:  

FUNKCIJŲ SVARBĄ
ŽINOMUMĄ VISUOMENĖJE 
PASLAUGŲ MASTĄ

Įtraukdami institucijas į tiriamųjų sąrašą, užtikriname, jog jas būtų galima lyginti tarpusavyje. Mūsų tikslas taip pat yra atrasti institucijoms ir jų atstovaujamam sektoriui reikšmingas įžvalgas.

DETALIOJI institucijos 
REPUTACIJOS ATASKAITA

Institucija, siekdama į savo reputaciją pažvelgti nuodugniau, turi galimybę užsakyti detaliąją ataskaitą, kurioje pateiksime institucijos reputacijos indekso ir svarbių atributų analizę

Ataskaitoje pateikiame: 

detalią

sektoriaus

analizę

atributų vertinimą ir jų pokyčius lyginant su ankstesniais metais

reputacijos indekso, jei organizacija vertinama ne pirmus metus, pokyčius

kritiškiausius reputacijos taškus, institucijos silpnybes ir stiprybes

reputacijos dimensijų vertinimą ir svarbą institucijai

rekomendacijas
reputacijos stiprinimui
ir valdymui

Susisiekime, jei norėtumėte aptarti galimybę dalyvauti tyrime ir sužinoti, kokia yra jūsų atstovaujamos organizacijos reputacija bei ko reikia jai valdyti.

2023 m. NUGALĖTOJAI 

Trumposios ataskaitos (Ataskaitos susipažinimui) 

2023  / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017/ 2016 
bottom of page